Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

[VIETSUB] 131206 SKE48 no Ebi-Friday Night ep 10
Đồ đen đồ đen!!! (*/□\*)


Ờ!Ngoài cái này ra thì tập này vô số mấy cảnh hay ho =,.=

DOWNLOAD

 https://docs.google.com/file/d/0BwumKCpU6dbGQXFsbXRVZF9qSms/edit


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét